Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Martyn Holland

19 Maes Ial
Llanarmon yn Ial
Sir Ddinbych
CH7 4PZ

01824 780703

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Holland

Lawrlwytho Y Cynghorydd Martyn Holland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

martyn.holland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

45 Rhodfa Plas Uchaf
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 9NR

01745 854132

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Carson Irving fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Melvyn Mile

14 Tan y Plas
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NQ

07772 355302

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Melvyn Mile

Lawrlwytho Y Cynghorydd Melvyn Mile fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Paul Penlington

d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

01745 888364
07733 486373

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Paul Penlington

Lawrlwytho Y Cynghorydd Paul Penlington fanylion cysylltu fel ffeil CSV

paul.penlington@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Graham Timms

c/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd Sir
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
LL15 1YN

07743 335779

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Graham Timms

Lawrlwytho Y Cynghorydd Graham Timms fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

01824 704772
07976 410 593

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Lawrlwytho Y Cynghorydd Emrys Wynne fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk