Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

63 Pen y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Lawrlwytho Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker fanylion cysylltu fel ffeil CSV

michelle.walker@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Lawrlwytho Y Cynghorydd Karen Anne Edwards fanylion cysylltu fel ffeil CSV

karen.edwards@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

01824 750635
07824 820525

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Hugh Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Justine Evans

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07795 649557

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Justine Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Justine Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Martyn Hogg (Cadeirydd)

c/o County Hall
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Martyn Hogg

Lawrlwytho Y Cynghorydd Martyn Hogg fanylion cysylltu fel ffeil CSV

martyn.hogg@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Brian Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HP

01745 369299

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Cheryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Cheryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Elfed Williams

Dolwar
Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NT

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elfed Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Elfed Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

elfed.williams@denbighshire.gov.uk