Manylion cyswllt

Manylion cyswllt

Pwyllgor Cynllunio

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl
LL18 4ED

01745 336 259

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Lawrlwytho Y Cynghorydd Ellie Marie Chard fanylion cysylltu fel ffeil CSV

Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Lawrlwytho Y Cynghorydd Karen Anne Edwards fanylion cysylltu fel ffeil CSV

karen.edwards@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Pen y Dalar
Cynwyd
Corwen
LL21 0NX

01490 413308

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gwyneth Ellis fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd James Elson

Perthewig
Trefnant
Dinbych
LL16 4UE

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd James Elson

Lawrlwytho Y Cynghorydd James Elson fanylion cysylltu fel ffeil CSV

james.elson@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Chris Evans

8 Dyffryn Teg
Rhuallt
LL17 0TA

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Chris Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Chris Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Justine Evans

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07795 649557

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Justine Evans

Lawrlwytho Y Cynghorydd Justine Evans fanylion cysylltu fel ffeil CSV

justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Jon Harland

d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jon Harland

Lawrlwytho Y Cynghorydd Jon Harland fanylion cysylltu fel ffeil CSV

jonathan.harland@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Berth
Pentrecelyn
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HH

01824 703128

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Alan James

13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

01745 339847

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan James

Lawrlwytho Y Cynghorydd Alan James fanylion cysylltu fel ffeil CSV

alan.james@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Delyth Jones

31 Y Maes
Dinbych
LL16 3JR

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Delyth Jones

Lawrlwytho Y Cynghorydd Delyth Jones fanylion cysylltu fel ffeil CSV

delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Julie Matthews

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Julie Matthews

Lawrlwytho Y Cynghorydd Julie Matthews fanylion cysylltu fel ffeil CSV

julie.matthews@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Terry Mendies

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07795 659777

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Terry Mendies

Lawrlwytho Y Cynghorydd Terry Mendies fanylion cysylltu fel ffeil CSV

terry.mendies@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Raj Metri

Aashirwad
7 Llwyn Rhuthun
Bodelwyddan
LL18 5WF

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Raj Metri

Lawrlwytho Y Cynghorydd Raj Metri fanylion cysylltu fel ffeil CSV

rajeev.metri@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

01824 790338
07836208446

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Merfyn Parry

Lawrlwytho Y Cynghorydd Merfyn Parry fanylion cysylltu fel ffeil CSV

merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
LL18 2TP

07813 550998

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Arwel Roberts

Lawrlwytho Y Cynghorydd Arwel Roberts fanylion cysylltu fel ffeil CSV

arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Y Cynghorydd Gareth Sandilands

16 Llandaff Drive
Prestatyn
LL19 8AS

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Sandilands

Lawrlwytho Y Cynghorydd Gareth Sandilands fanylion cysylltu fel ffeil CSV

gareth.sandilands@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Andrea Tomlin

58 Nant Hall Road
Prestatyn
LL19 9LP

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Lawrlwytho Y Cynghorydd Andrea Tomlin fanylion cysylltu fel ffeil CSV

andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HP

01745 369299

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Cheryl Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Cheryl Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Elfed Williams

Dolwar
Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NT

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elfed Williams

Lawrlwytho Y Cynghorydd Elfed Williams fanylion cysylltu fel ffeil CSV

elfed.williams@denbighshire.gov.uk

Y Cynghorydd Mark John Young (Cadeirydd)

d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

07825 912554

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Mark John Young

Lawrlwytho Y Cynghorydd Mark John Young fanylion cysylltu fel ffeil CSV

mark.young@denbighshire.gov.uk