Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Diben y Pwyllgor

Rôl y Pwyllgor Llywio’r Gymraeg yw cyd-drefnu cymorth gwleidyddol / cymorth gan swyddog â darpariaeth a gweithrediad Strategaeth Iaith Gymraeg yn Sir Ddinbych.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democratic@sirddinbych.gov.uk