Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Diben y Pwyllgor

Mae'r amcanion y Cydbwyllgor yn cynnwys:-

·         Ceisio sicrhau bod harddwch naturiol yr AHNE yn cael ei ddiogelu a’i wella.

·         Cynnal a gwella gwerth cadwraeth yr AHNE.

·         Trwy ymgynghori â’r Awdurdodau, y Partneriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol, i hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus ehangach o'r rhesymau pam y dynodwyd yr AHNE

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: 01824 712589. E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk