Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Diben y Pwyllgor

Mae gan bob llu heddlu Banel Heddlu a Throsedd i sicrhau gwiriadau a chydbwyso rheolaidd ar berfformiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd.  Bydd y Comisiynydd hefyd yn gorfod ymgynghori gyda'r Panel ynglŷn â'u cynlluniau a'u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.