Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn i adolygu’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau democrataidd yn effeithiol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk