Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Ymddiriedolwyr Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Ddinbych

Diben y Pwyllgor

Mae’r Ymddiriedolwyr Cronfa Addysg Bellach Sir Ddinbych yn gyfrifol am weinyddu y Gronfa Ymddiriedolaeth er mwyn darparu cymorth i fyfyrwyr lleol mewn addysg bellach.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk