Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Trwyddedu yn cyfarfod pob chwarter i ystyried ac i adolygu ceisiadau ar gyfer trwyddedau gweithgareddau rheoledig dan Ddeddf Trwyddedu 2003, fel gyrru tacsi a gwerthu alcohol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Committee Administrator (KEJ). E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
County Hall
Wynnstay Road
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712568

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk