Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cabinet

Diben y Pwyllgor

Mae’r Cabinet yn cynnwys 8 cynghorydd, gan gynnwys yr arweinydd a’r dirprwy arweinydd. Maen nhw’n cyfarfod pob mis (ac eithrio mis Awst) i benderfynu ar bolisïau a sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu yn Sir Ddinbych

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824712568

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk