Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau’n cyfarfod pob 6 wythnos ac yn gyfrifol am ganolbwyntio ar feysydd cyflenwi gwasanaeth a datblygiadau cymunedau, yn cynnwys:

           Cynllun Datblygu Lleol

           Ffyrdd a Phriffyrdd

           Cynlluniau Trefol

           Yr effaith leol o gyflenwi gwasanaeth

           Moderneiddio Ysgolion

           Llyfrgelloedd

           Adfywio a datblygiad cynaliadwy

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712554

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk