Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Perfformiad

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn cyfarfod pob 6 wythnos ac yn archwilio perfformiad y Cyngor a chyflawniad ei amcanion, yn cynnwys:

           Cyllideb a materion ariannol Corfforaethol

           Rheolaeth Perfformiad

           Perfformiad ariannol ysgolion

           Cynllun Corfforaethol

           Polisïau Corfforaethol

           Rhaglen Gyfalaf

           Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

           Iechyd a Diogelwch

           Cydraddoldeb, Strategaeth Cyfathrebu a Chwynion a Pholisi’r Iaith Gymraeg

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712554

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk