Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau’n cyfarfod pob 6 wythnos i sicrhau bod buddiannau, adnoddau a blaenoriaethau’r Cyngor yn cael eu hadlewyrchu yng ngwaith y partneriaethau sy’n ymwneud â’r Cyngor, yn cynnwys:

           Bwrdd Gwasanaeth Lleol

           Y ‘Cynllun Mawr

           Trefniadau partneriaeth ag Awdurdodau lleol neu Asiantaethau’r Sector Cyhoeddus eraill, megis Iechyd

           Diogelu Plant

           Trefniadau Partneriaethau Rhanbarthol

           Cynllunio Argyfwng

           Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

           Partneriaeth Iechyd a Lles

           Cydweithrediad â Chonwy

           Rheoli Gwastraff Rhanbarthol

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712554

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk