Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Diben y Pwyllgor

Mae CYSAG yn bwyllgor statudol sy’n rhoi cyngor ar ddarpariaeth addysg grefyddol ysgolion Sir Ddinbych yn unol â’r maes llafur lleol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gweinyddwr Pwyllgor. E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Neuad y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712568

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk