Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Safonau

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Safonau yn cyfarfod bob deufis ac yn cynnwys cynghorwyr sir, cynghorwyr cymuned ac aelodau o’r cyhoedd sydd wedi eu penodi’n annibynnol. Mae’r pwyllgor yn ystyried materion yn ymwneud â safon ymddygiad aelodau etholedig y llywodraeth leol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk