Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Panel Penodiadau Arbennig

Diben y Pwyllgor

Grwp o gynghorwyr traws-bleidiol yw’r Panel Penodiadau Arbennig sydd yn cyfarfod pan fo angen penodi i swyddi uwch o fewn y Cyngor.