Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynllunio

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Cynllunio yn cyfarfod unwaith y mis (ac eithrio mis Awst) ac yn gyfrifol am ystyried ceisiadau caniatâd cynllunio

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gweinyddwr Pwyllgor 01824 706715. E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk