Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Is-Bwyllgor Trwyddedu

Diben y Pwyllgor

Mae’r Is-bwyllgor Trwyddedu yn cyfarfod i adolygu ceisiadau fel y’i dirprwyir gan y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gweinyddwr Pwyllgor (KEJ). E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Cyfeiriad Postio:
County Hall
Rhuthun
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712568

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk