Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyngor Sir

Diben y Pwyllgor

Mae’r Cyngor Sir yn cynnwys yr holl gynghorwyr (48) ac maen nhw’n trafod a gwneud penderfyniadau ynglyn ag ariannu a darparu gwasanaethau cyngor, ac i drafod materion pwysig eraill sy’n effeithio ar bobl Sir Ddinbych.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Democratic Services
County Hall
Wynnstay Road
Rhuthun
LL15 1YN

Ffôn: 01824 712589

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk