Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Diben y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’n cyfarfod pob 6 wythnos. Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod systemau llywodraethu’r Cyngor yn gadarn.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
County Hall
Wynnstay Road
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Ffôn: 01824706204

E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk