Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 3
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Jon Harland 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 3
Y Cynghorydd Julie Matthews 3
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Gill German 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 3
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 3
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd James Elson 3
Y Cynghorydd Chris Evans 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 2
Y Cynghorydd Win Mullen-James 3
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Raj Metri 4
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Elfed Williams 4
Y Cynghorydd Jon Harland 5
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 5
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 4
Y Cynghorydd James Elson 5
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 5
Y Cynghorydd Terry Mendies 5
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4