Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 6
Y Cynghorydd Ann Davies 6
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 6
Y Cynghorydd Hugh Evans 6
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 6
Y Cynghorydd Rachel Flynn 5
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 3
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 6
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 6
Y Cynghorydd Martyn Holland 5
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 6
Y Cynghorydd Alan James 6
Y Cynghorydd Brian Jones 6
Y Cynghorydd Pat Jones 5
Y Cynghorydd Tina Jones 6
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 6
Y Cynghorydd Melvyn Mile 6
Y Cynghorydd Bob Murray 6
Y Cynghorydd Merfyn Parry 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 6
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Arwel Roberts 6
Y Cynghorydd Anton Sampson 5
Y Cynghorydd Peter Scott 6
Y Cynghorydd Glenn Swingler 5
Y Cynghorydd Andrew Thomas 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Tony Thomas 6
Y Cynghorydd Graham Timms 6
Y Cynghorydd Joe Welch 6
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Eryl Williams 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 4
Y Cynghorydd Huw Williams 5
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Anton Sampson 0
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Joe Welch 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 4
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Joe Welch 2