Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Alan James 1
Cyngor Sir, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 4
Y Cynghorydd Hugh Evans 5
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Graham Timms 5
Y Cynghorydd Rachel Flynn 4
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 5
Y Cynghorydd Alan Hughes 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Arwel Roberts 5
Y Cynghorydd Huw Williams 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 5
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Pat Jones 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Andrew Thomas 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Bob Murray 5
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Tony Flynn 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Graham Timms 5
Y Cynghorydd Rachel Flynn 2
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Huw Williams 5
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 5
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Pat Jones 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 0
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 0
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Bob Murray 5
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Tina Jones 5
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Tony Flynn 0