Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 0
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Peter Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 1
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Pat Jones 0
Y Cynghorydd Tina Jones 0
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Christine Marston 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 1
Y Cynghorydd Bob Murray 0
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 0
Y Cynghorydd Andrew Thomas 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Joe Welch 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Eryl Williams 0
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 0
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Tina Jones 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 0
Y Cynghorydd Melvyn Mile 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 0
Y Cynghorydd Huw Williams 0