Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 3
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 3
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Cyngor Sir, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 6
Y Cynghorydd Joan Butterfield 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 6
Y Cynghorydd Ann Davies 6
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 6
Y Cynghorydd Hugh Evans 6
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Rachel Flynn 5
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 5
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 6
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Martyn Holland 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 6
Y Cynghorydd Brian Jones 6
Y Cynghorydd Huw Jones 5
Y Cynghorydd Pat Jones 5
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 6
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 6
Y Cynghorydd Christine Marston 6
Y Cynghorydd Barry Mellor 6
Y Cynghorydd Melvyn Mile 6
Y Cynghorydd Bob Murray 6
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 5
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 6
Y Cynghorydd Anton Sampson 6
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 5
Y Cynghorydd Andrew Thomas 5
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Tony Thomas 6
Y Cynghorydd Graham Timms 6
Y Cynghorydd Joe Welch 6
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Eryl Williams 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 5
Y Cynghorydd Huw Williams 5
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 1
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 4
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Andrew Thomas 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Mark John Young 2
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Joe Welch 4