Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 4
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 5
Y Cynghorydd Elen Heaton 5
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gill German 5
Y Cynghorydd Jason McLellan 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd James Elson 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 4
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 1
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 5
Y Cynghorydd Alan James 2
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 0
Cyngor Sir, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 4
Y Cynghorydd Hugh Evans 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Eryl Williams 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Alan Hughes 4
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 4
Y Cynghorydd Paul Keddie 3
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Jon Harland 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 4
Y Cynghorydd Julie Matthews 4
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Gill German 4
Y Cynghorydd Jason McLellan 4
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 4
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 4
Y Cynghorydd Martyn Hogg 4
Y Cynghorydd James Elson 3
Y Cynghorydd Chris Evans 4
Y Cynghorydd Pauline Edwards 4
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 4
Y Cynghorydd Win Mullen-James 4
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Raj Metri 2
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Elfed Williams 1
Y Cynghorydd Jon Harland 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 5
Y Cynghorydd Julie Matthews 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd James Elson 5
Y Cynghorydd Chris Evans 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 5
Y Cynghorydd Terry Mendies 5
Y Cynghorydd Win Mullen-James 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Pete Prendergast 0
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 0
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2