Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 6
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 3
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 6
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 6
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 2
Y Cynghorydd Julie Matthews 2
Y Cynghorydd Gill German 2
Y Cynghorydd Jason McLellan 2
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 1
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 6
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 5
Cyngor Sir, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Peter Evans 0
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 4
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 3
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Rachel Flynn 2
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Brian Jones 3
Y Cynghorydd Brian Blakeley 5
Y Cynghorydd Joan Butterfield 5
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 5
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Elfed Williams 2
Y Cynghorydd Jon Harland 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 2
Y Cynghorydd Julie Matthews 2
Y Cynghorydd Kelly Clewett 2
Y Cynghorydd Gill German 2
Y Cynghorydd Jason McLellan 2
Y Cynghorydd Carol Holliday 2
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd Diane King 2
Y Cynghorydd Martyn Hogg 2
Y Cynghorydd James Elson 2
Y Cynghorydd Chris Evans 2
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 2
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Arwel Roberts 5
Y Cynghorydd Huw Williams 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Pat Jones 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 3
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 0
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 1
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Paul Penlington 0
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Bob Murray 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Pwyllgor Cynllunio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Peter Evans 2
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 4
Y Cynghorydd Raj Metri 0
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 1
Y Cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 1
Y Cynghorydd James Elson 1
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 3
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Joe Welch 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 0
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Y Cynghorydd Tina Jones 3