Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jason McLellan 1
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 4
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gill German 5
Y Cynghorydd Jason McLellan 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Cyngor Sir, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Eryl Williams 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Elfed Williams 2
Y Cynghorydd Jon Harland 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 2
Y Cynghorydd Julie Matthews 2
Y Cynghorydd Kelly Clewett 2
Y Cynghorydd Gill German 2
Y Cynghorydd Jason McLellan 2
Y Cynghorydd Carol Holliday 2
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd Diane King 2
Y Cynghorydd Martyn Hogg 2
Y Cynghorydd James Elson 2
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 2
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2