Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Councillor James May 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 6
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 5
Y Cynghorydd Elen Heaton 6
Y Cynghorydd Julie Matthews 6
Y Cynghorydd Gill German 6
Y Cynghorydd Jason McLellan 6
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 4
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd James Elson 2
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 2
Y Cynghorydd Terry Mendies 2
Y Cynghorydd Win Mullen-James 6
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 1
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 6
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 5
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Councillor James May 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 2
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Raj Metri 3
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Elfed Williams 2
Y Cynghorydd Jon Harland 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 3
Y Cynghorydd Julie Matthews 3
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Gill German 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 3
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 3
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd James Elson 3
Y Cynghorydd Chris Evans 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Win Mullen-James 3
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Jon Harland 5
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 1
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd James Elson 5
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 2
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 4
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 5
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 4
Y Cynghorydd Raj Metri 4
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 5
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Jon Harland 5
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 4
Y Cynghorydd Julie Matthews 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 1
Y Cynghorydd James Elson 5
Y Cynghorydd Chris Evans 2
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 5
Y Cynghorydd Terry Mendies 5
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 5
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Gill German 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2