Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Alan James 3
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 3
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 2
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Rachel Flynn 3
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Brian Jones 3
Y Cynghorydd Brian Blakeley 2
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Paul Penlington 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Anton Sampson 2
Y Cynghorydd Pat Jones 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Joe Welch 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Y Cynghorydd Tina Jones 2
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn 0
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 2
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 0
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Bob Murray 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Bob Murray 4
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Tina Jones 5
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 0
Y Cynghorydd Bob Murray 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 0
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Pwyllgor Safonau, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 0
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2