Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 5
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 5
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 0
Y Cynghorydd Melvyn Mile 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 0
Cyngor Sir, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 5
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 5
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Kelly Clewett 1
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 4
Y cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd James Elson 1
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 5
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd Peter Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Rachel Flynn 3
Y Cynghorydd Tony Flynn 3
Y Cynghorydd Gill German 1
Y cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Martyn Hogg 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 4
Y Cynghorydd Carol Holliday 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 5
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Pat Jones 2
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 4
Y Cynghorydd Diane King 1
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 3
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Jason McLellan 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Win Mullen-James 1
Y Cynghorydd Bob Murray 4
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 5
Y Cynghorydd Anton Sampson 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 1
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Andrew Thomas 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Michelle Walker 1
Y Cynghorydd Joe Welch 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Elfed Williams 1
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Bob Murray 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 0
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 3
Y Cynghorydd Tina Jones 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 1
Y Cynghorydd Bob Murray 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 0
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1