Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 6
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 6
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Brian Jones 6
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 6
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 5
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 6
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Tina Jones 1
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Cyngor Sir, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 6
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 6
Y Cynghorydd Glenn Swingler 5
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Graham Timms 6
Y Cynghorydd Rachel Flynn 5
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Brian Jones 6
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 5
Y Cynghorydd Ann Davies 6
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 6
Y Cynghorydd Eryl Williams 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 6
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 6
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 6
Y Cynghorydd Arwel Roberts 6
Y Cynghorydd Huw Williams 5
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Y Cynghorydd Paul Penlington 6
Y Cynghorydd Barry Mellor 6
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 5
Y Cynghorydd Anton Sampson 5
Y Cynghorydd Pat Jones 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 5
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Andrew Thomas 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 6
Y Cynghorydd Peter Scott 6
Y Cynghorydd Bob Murray 6
Y Cynghorydd Joe Welch 6
Y Cynghorydd Melvyn Mile 6
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 6
Y Cynghorydd Alan James 6
Y Cynghorydd Tony Flynn 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Tina Jones 6
Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 0
Y Cynghorydd Graham Timms 0
Y Cynghorydd Brian Jones 0
Y Cynghorydd Bobby Feeley 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Barry Mellor 0
Y Cynghorydd Tony Thomas 0
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Paul Penlington 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 0
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Andrew Thomas 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Pwyllgor Cynllunio, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Brian Jones 6
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 6
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 6
Y Cynghorydd Mark John Young 6
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 6
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 6
Y Cynghorydd Peter Scott 6
Y Cynghorydd Bob Murray 6
Y Cynghorydd Joe Welch 6
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 6
Y Cynghorydd Tina Jones 6
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Martyn Holland 4
Y Cynghorydd Joe Welch 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 4