Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 3
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 2
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Rachel Flynn 3
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Brian Jones 3
Y Cynghorydd Brian Blakeley 2
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Paul Penlington 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Anton Sampson 2
Y Cynghorydd Pat Jones 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Joe Welch 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Y Cynghorydd Tina Jones 2