Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Richard Mainon 3
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Rachel Flynn 4
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Eryl Williams 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Alan Hughes 4
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Pat Jones 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Andrew Thomas 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Bob Murray 4
Y Cynghorydd Joe Welch 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Tony Flynn 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 2
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Rachel Flynn 2
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Pat Jones 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Bob Murray 4
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Tina Jones 5
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0