Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Cyngor Sir, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 5
Y Cynghorydd Hugh Evans 5
Y Cynghorydd Peter Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Rachel Flynn 4
Y Cynghorydd Tony Flynn 3
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 2
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Pat Jones 5
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 4
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 5
Y Cynghorydd Bob Murray 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 5
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 5
Y Cynghorydd Anton Sampson 3
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Glenn Swingler 4
Y Cynghorydd Andrew Thomas 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Graham Timms 5
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 4
Y Cynghorydd Huw Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Pat Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Pwyllgor Cynllunio, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 5
Y Cynghorydd Ann Davies 5
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Tina Jones 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Bob Murray 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 5
Y Cynghorydd Peter Scott 5
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Joe Welch 5
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Huw Williams 2