Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 0
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Brian Jones 5
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 5
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Mark John Young 5
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 5
Y Cynghorydd Melvyn Mile 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Cyngor Sir, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Glenn Swingler 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Rachel Flynn 3
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Eryl Williams 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 4
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Paul Penlington 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Anton Sampson 2
Y Cynghorydd Pat Jones 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Andrew Thomas 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Bob Murray 4
Y Cynghorydd Joe Welch 4
Y Cynghorydd Melvyn Mile 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 0
Y Cynghorydd Graham Timms 0
Y Cynghorydd Brian Jones 0
Y Cynghorydd Bobby Feeley 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Barry Mellor 0
Y Cynghorydd Tony Thomas 0
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Glenn Swingler 2
Y Cynghorydd Graham Timms 4
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Brian Blakeley 3
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Huw Williams 4
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Anton Sampson 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Tina Jones 4
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 0
Y Cynghorydd Bob Murray 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 0
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Anton Sampson 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Tony Flynn 0