Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 4
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 4
Y Cynghorydd Martyn Holland 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Tina Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Glenn Swingler 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Graham Timms 3
Y Cynghorydd Joe Welch 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Ann Davies 2
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 2
Y Cynghorydd Peter Evans 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Rachel Flynn 2
Y Cynghorydd Tony Flynn 2
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 2
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Huw Jones 0
Y Cynghorydd Pat Jones 0
Y Cynghorydd Tina Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 2
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Richard Mainon 2
Y Cynghorydd Christine Marston 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Bob Murray 0
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Anton Sampson 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Glenn Swingler 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 2
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd Joe Welch 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Eryl Williams 0
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 2
Y Cynghorydd Mark John Young 2
Pwyllgor Cynllunio, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Peter Evans 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 2
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 3
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Brian Jones 3
Y Cynghorydd Huw Jones 0
Y Cynghorydd Tina Jones 3
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 3
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Christine Marston 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Melvyn Mile 3
Y Cynghorydd Bob Murray 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 0
Y Cynghorydd Tony Thomas 4
Y Cynghorydd Joe Welch 4
Y Cynghorydd Eryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Ymddiriedolwyr Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Ddinbych, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 0
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 0
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Ymddiriedolwyr Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir y Fflint, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 0
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 0
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Mark John Young 1

 

 
Yn ôl i'r brig