Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Councillor James May 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 2
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Raj Metri 3
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Elfed Williams 2
Y Cynghorydd Jon Harland 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 3
Y Cynghorydd Julie Matthews 3
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Gill German 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 3
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 3
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd James Elson 3
Y Cynghorydd Chris Evans 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Win Mullen-James 3
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Cheryl Williams 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 0
Y Cynghorydd Julie Matthews 0
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd Martyn Hogg 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 0
Y Cynghorydd Brian Jones 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1