Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 6
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 6
Y Cynghorydd Julie Matthews 6
Y Cynghorydd Gill German 6
Y Cynghorydd Jason McLellan 6
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd James Elson 0
Y Cynghorydd Pauline Edwards 4
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 6
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2
Cyngor Sir, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 4
Y Cynghorydd Hugh Evans 3
Y Cynghorydd Brian Blakeley 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 4
Y Cynghorydd Ann Davies 4
Y Cynghorydd Eryl Williams 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 4
Y Cynghorydd Raj Metri 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 4
Y Cynghorydd Paul Keddie 4
Y Cynghorydd Elfed Williams 4
Y Cynghorydd Jon Harland 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 4
Y Cynghorydd Elen Heaton 4
Y Cynghorydd Julie Matthews 4
Y Cynghorydd Kelly Clewett 4
Y Cynghorydd Gill German 4
Y Cynghorydd Jason McLellan 4
Y Cynghorydd Carol Holliday 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 4
Y Cynghorydd Justine Evans 4
Y Cynghorydd Diane King 4
Y Cynghorydd Martyn Hogg 4
Y Cynghorydd James Elson 4
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 4
Y Cynghorydd Delyth Jones 4
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Win Mullen-James 4
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 4
Y Cynghorydd Brian Jones 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 4
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Mark John Young 4
Y Cynghorydd Barry Mellor 4
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 4
Y Cynghorydd Merfyn Parry 4
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 4
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 4
Y Cynghorydd Pete Prendergast 4
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Raj Metri 2
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Elen Heaton 2
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Kelly Clewett 2
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Joan Butterfield 0
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Jon Harland 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Gill German 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Diane King 0
Y Cynghorydd Martyn Hogg 1
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 0