Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 6Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 6
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 6
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 4
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 4
Y Cynghorydd Elen Heaton 6
Y Cynghorydd Julie Matthews 6
Y Cynghorydd Gill German 6
Y Cynghorydd Jason McLellan 6
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 5
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd James Elson 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Win Mullen-James 6
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Emrys Wynne 6
Y Cynghorydd Peter Scott 4
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 1
Cyngor Sir, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 3
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 3
Y Cynghorydd Hugh Evans 3
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ann Davies 3
Y Cynghorydd Eryl Williams 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Alan Hughes 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 3
Y Cynghorydd Raj Metri 0
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 3
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Jon Harland 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 3
Y Cynghorydd Julie Matthews 3
Y Cynghorydd Kelly Clewett 3
Y Cynghorydd Gill German 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 3
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Justine Evans 3
Y Cynghorydd Diane King 3
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd James Elson 3
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Win Mullen-James 3
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Arwel Roberts 3
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Mark John Young 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 3
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 3
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 3
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 3
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 3
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Raj Metri 2
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Elen Heaton 1
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Kelly Clewett 2
Y Cynghorydd Jason McLellan 1
Y Cynghorydd Martyn Hogg 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Peter Scott 3
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 0
Y Cynghorydd Joan Butterfield 0
Y Cynghorydd Alan Hughes 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 0
Y Cynghorydd Jon Harland 3
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 0
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Gill German 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 3
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 3
Y Cynghorydd Diane King 0
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Terry Mendies 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Pete Prendergast 0