Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Brian Jones 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 0
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Joe Welch 1

 

 
Yn ôl i'r brig