Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 0
Y Cynghorydd Melvyn Mile 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Graham Timms 2
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 0