Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Paul Keddie 0
Y Cynghorydd Gill German 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 1
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1