Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Gill German 0
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 0
Y Cynghorydd Paul Keddie 0
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 0
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0
Y Cynghorydd Elfed Williams 0
Y Cynghorydd Huw Williams 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1