Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 0
Y Cynghorydd Ann Davies 0
Y Cynghorydd Paul Keddie 0
Y Cynghorydd Gill German 0
Y Cynghorydd Carol Holliday 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 0
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Huw Williams 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 0