Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Llywio'r Gymraeg, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 0
Y Cynghorydd Gill German 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1