Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans 0