Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 0