Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Elfed Williams 0
Y Cynghorydd Julie Matthews 1
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd Diane King 0
Y Cynghorydd Martyn Hogg 1
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Delyth Jones 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1