Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 0
Y Cynghorydd Rachel Flynn 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 1
Y Cynghorydd Alan James 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Christine Marston 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Andrew Thomas 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Joe Welch 0