Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans 0
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 0
Y Cynghorydd Elfed Williams 0
Y Cynghorydd Justine Evans 0
Y Cynghorydd Martyn Hogg 0
Y Cynghorydd Delyth Jones 0
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 0
Y Cynghorydd Brian Jones 0
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 0