Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Barry Mellor 2
Y Cynghorydd Melvyn Mile 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 2
Y Cynghorydd Pete Prendergast 2
Y Cynghorydd Arwel Roberts 0
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 2
Y Cynghorydd Tony Thomas 1
Y Cynghorydd Huw Williams 2