Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Trwyddedu, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 2
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 1
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 2