Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield 3
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 2
Y cynghorydd Karen Anne Edwards 3
Y Cynghorydd Pauline Edwards 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Chris Evans 2
Y Cynghorydd Hugh Evans 2
Y Cynghorydd Bobby Feeley 5
Y Cynghorydd Gill German 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 3
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 5
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 3
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler 1
Y Cynghorydd Richard Mainon 1
Y Cynghorydd Julie Matthews 3
Y Cynghorydd Jason McLellan 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Win Mullen-James 2
Y Cynghorydd Merfyn Parry 3
Y Cynghorydd Paul Penlington 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Tony Thomas 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Huw Williams 2
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Mark John Young 3