Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 4
Y Cynghorydd Rhys Thomas 5
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 4
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 4
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 5
Y Cynghorydd Elen Heaton 5
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gill German 5
Y Cynghorydd Jason McLellan 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd Justine Evans 1
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 3
Y Cynghorydd Terry Mendies 2
Y Cynghorydd Win Mullen-James 5
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 1
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 2
Y Cynghorydd Mark John Young 1
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 4
Y Cynghorydd Alan James 4