Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Cabinet, 5Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Councillor James May 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Rhys Thomas 4
Y Cynghorydd Joan Butterfield 2
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 3
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 5
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 2
Y Cynghorydd Jon Harland 2
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 3
Y Cynghorydd Elen Heaton 5
Y Cynghorydd Julie Matthews 5
Y Cynghorydd Gill German 5
Y Cynghorydd Jason McLellan 5
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd James Elson 1
Y Cynghorydd Chris Evans 0
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 0
Y Cynghorydd Terry Mendies 2
Y Cynghorydd Win Mullen-James 3
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 1
Y Cynghorydd Brian Jones 2
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 1
Y Cynghorydd Huw Williams 1
Y Cynghorydd Mark John Young 0
Y Cynghorydd Barry Mellor 5
Y Cynghorydd Merfyn Parry 0
Y Cynghorydd Cheryl Williams 1
Y Cynghorydd Emrys Wynne 5
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 4