Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 4Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 2
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 1
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones 1
Y Cynghorydd Joan Butterfield 1
Y Cynghorydd Ann Davies 1
Y Cynghorydd Bobby Feeley 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards 4
Y Cynghorydd Jon Harland 4
Y Cynghorydd Andrea Tomlin 2
Y Cynghorydd Jason McLellan 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 4
Y Cynghorydd Gareth Sandilands 2
Y Cynghorydd Justine Evans 2
Y Cynghorydd James Elson 4
Y Cynghorydd Pauline Edwards 2
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Terry Mendies 2
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker 3
Y Cynghorydd Brian Jones 4
Y Cynghorydd Arwel Roberts 1
Y Cynghorydd Huw Williams 3
Y Cynghorydd Barry Mellor 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 4
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 2
Y Cynghorydd Alan James 4