Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley 2
Y cynghorydd Karen Anne Edwards 1
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis 1
Y Cynghorydd James Elson 0
Y Cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 0
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 0
Y Cynghorydd Alan James 0
Y Cynghorydd Delyth Jones 1
Y Cynghorydd Tina Jones 1
Y Cynghorydd Merfyn Parry 1
Y Cynghorydd Anton Sampson 1
Y Cynghorydd Peter Scott 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd Michelle Walker 1
Y Cynghorydd Cheryl Williams 2
Y Cynghorydd Huw Williams 2