Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd
Pwyllgor Craffu Perfformiad, 3Cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard 3
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies 1
Y Cynghorydd Chris Evans 1
Y cynghorydd Jon Harland 1
Y Cynghorydd Martyn Holland 1
Y Cynghorydd Carol Holliday 1
Y Cynghorydd Alan Hughes 1
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 3
Y Cynghorydd Paul Keddie 1
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams 2
Y Cynghorydd Bob Murray 1
Y Cynghorydd Paul Penlington 0
Y Cynghorydd Pete Prendergast 1
Y Cynghorydd Arwel Roberts 2
Y Cynghorydd Peter Scott 2
Y Cynghorydd Andrew Thomas 2
Y Cynghorydd Rhys Thomas 1
Y Cynghorydd Graham Timms 1
Y Cynghorydd David Gwyn Williams 0
Y Cynghorydd Emrys Wynne 1